ናይ መገሻ ሓበሬታ፡ ናብ ____ ክገይሽ እኽእል ዲየ?

ናይቲ ኮሮና ዝገበርካዮ መርመራ ውጽኢት (መልሲ) ከምይ ትርድኦ

2020-07-15 (2)

ሕግታት ውሸባ

ካብ 15 ሓምለ ጀሚሩ፡ ካብ ዞባ ኤውሮጳዊ ሕብረት/EEA/ሸንገን (EU-EEA) መጺኦም ናብ ኖርወይ ካብተን ኣዝዩ ትሑት ዝርጋሐ ሕማም ዘለዎ ዞባ ክኣትዉ ኸለዉ፡ ፍሉይነት ክግበረሎም ይኽእል። ኣብ ናይ ክፍሊ ኢሚግረሽን ካርታ (DU) ከም ዞባ ሓምላይ ተመልኪቱ ኣሎ።

ከመይ ጌርካ ንሓሶት ዜና ተቃልዕ

ካብቲ NRK (ፈነወ መደብ ትለቪዥንብኸመይ ከም ተንብቦ?