Macluumaadka safarka: Ma udhoofi kara_ ?

Side luu fahmi kara jawabta baritanka Corona?

2020-07-15 (2)

sharciya karantiil

wixi kabilayda 15. juli waxa loo ogaladay qeeba kamid aha Eu/EØS/Schengen inay soo udhoofan Norway, kuwaas oo eh damada ey ku yartahay faafafinta cudurka. Wadamadan waxa laga dhigay cagaar /green mapka.

sidan baa ku fahmi karta warka beenta ah

side looga aqrinkara xalada corona NRK?