Reiseinformasjon: Kan Jeg Reise Til___?

sa

1- Gå til regjeringen.no

sc

2- Nedenfor har du 3 kategorier:

Spørsmål og svar om reiser og koronavirus.

Velg land: En oversikt over reiseinformasjon sortert etter land.

Konsulær bistand og tjenester til norske borgere 

emba

Hva kan ambassaden hjelpe med? For eksempel: 

Sykdom og ulykker

Dødsfall i utlandet

Arrestasjoner

Pass og tap av pass

3.Hvis du trykker på "Velg Land" og fyller inn navnet på landet du ønsker å reise til i feltet hvor det står "søk etter land". For eksempel: Sverige

svergie

Det er noen nøkkelord som kan hjelpe du med å forstå hva regjering anbefaler: 

– Fraråder: å anbefale noen å avstå (fra å gjøre noe) 

as

Det finnes tre nivåer av reiseråd:

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i et land og norske borgere oppfordres til å forlate landet

Reiseråd gis, justeres og oppheves etter en konkret helhetsvurdering av den aktuelle situasjonen.

Hva betyr reiserådet for deg?

I land eller områder hvor Utenriksdepartementet har utstedt reiseråd kan det være vanskelig å gi konsulær bistand til norske borgere. I ytterste konsekvens kan det bety at utenrikstjenesten ikke vil kunne hjelpe deg dersom du får problemer på reisen.

Reiseråd – kun et råd, ikke et forbud

Utenriksdepartementets reiseråd er et tydelig signal om hvordan norske myndigheter vurderer sikkerhetssituasjonen. Det er samtidig bare et råd, ikke et forbud eller en restriksjon.