Jak odczytać status Korony z NRK?

Working-at-Home-Vector-Isometric-Collection-08
nrk

1- Przejdź do

nrk.no/korona/status/

sasa

2- Tutaj możesz zobaczyć aktualne dane liczbowe dotyczące korona wirusa , które NRK zebrało od  Norweskiej Dyrekcji Zdrowia i NIPH.

Krzywa pokazuje, ilu z nich uzyskało pozytywny wynik testu na zakażenie dziennie i łącznie.

Bekreftet smittede i Norge/Potwierdzone zakażenie w Norwegii:

Krzywa pokazuje, ilu z nich uzyskało pozytywny wynik testu na zakażenie dziennie i łącznie.
wykres przedstawia liczbę przyjęć do szpitala z koronawirusem każdego dnia.

Innlagte / Pacjenci w Norwegii dzień po dniu:

wykres przedstawia liczbę przyjęć do szpitala z koronawirusem każdego dnia.
Krzywa pokazuje liczbę zarejestrowanych zgonów koronowych w Norwegii.

Antall døde i Norge / Liczba zgonów w Norwegii:

Krzywa pokazuje liczbę zarejestrowanych zgonów koronowych w Norwegii.
Screenshot 2020-09-03 at 4.18.05 AM

3- W dalszej części tej strony możesz spojrzeć na poziom przygotowania szpitala, w którym mieszkasz:

  • Kolor zielony Przygotowany do mobilizacji

  • Kolor żółty Dodatkowe zasoby są zmobilizowane

  • Kolor czerwony Sytuacja jest poważna