اطلاعات سفر: آیا میتوانم به کشور… سفر کنم؟

چگونه از نتایج تست کرونا باخبر شویم؟

2020-07-15 (2)

قوانین مربوط به قرنطینه

از تاریخ 15 ژوئیه معافیت سفر از برخی از کشورهای EU/EØS و شنگن که سطح ویروس کرونا در آنها ناچیز است ابلاغ شده است. این کشور ها با رنگ سبز در نقشه مشخص شده است.

اینگونه اخبار دروغین را تشخیص دهید

چگونه در NRKراجع به اخبار وضعیت ویروس کرونا بخوانیم؟