چگونه در NRKراجع به اخبار وضعیت ویروس کرونا بخوانیم؟

Working-at-Home-Vector-Isometric-Collection-08
nrk

1- وارد سایت زیر شوید:

nrk.no/korona/status

sasa

2- در این سایت میتوانید آمار و ارقام فعلی که از سوی وزارت بهداشت و  FHI آورده شده است را ببینید. 

منحنی زیر شمار کشته شدگان در کل کشور را به صورت روز به روز نشان میدهد.

(Antall døde i Norge, آمار روز به روز فوتی ها در کل کشور )

منحنی زیر شمار کشته شدگان در کل کشور را به صورت روز به روز نشان میدهد.
نمودار زیر آمار روز به روز افرادی که در بیمارستان بستری میشوند را نشان میدهد.

(Innlagte,آمار روز به روز بستری ها )

نمودار زیر آمار روز به روز افرادی که در بیمارستان بستری میشوند را نشان میدهد.
منحنی زیر نشان میدهد که چه تعداد در هر روز و مجموعا به ویروس کرونا مبتلا شده اند.

(Bekreftet smittede i Norge, آمار مربوط به مبتلایان به ویروس کرونا)

منحنی زیر نشان میدهد که چه تعداد در هر روز و مجموعا به ویروس کرونا مبتلا شده اند.
Screenshot 2020-09-03 at 4.18.05 AM

3- در پایین این صفحه میتوانید وضعیت آمادگی بیمارستان محل زندگی خود را ببینید:

  • رنگ سبزنشانه آمادگی کامل بیمارستان را میدهد.

  • رنگ زرد نشانه نیاز به نیروی بیشتر است.

  • رنگ قرمز نشان دهنده وضعیت قرمز در آن مکان است.